Николай Нетов

Курсове

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Период на провеждане: 04.01.2018 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен