Компютърно моделиране с Майнкрафт

fdsfs
Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 120 лв.

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
доц. Тодор Ялъмов
доц. Тодор Ялъмов
Тодор Ялъмов е доцент в Стопански Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Има докторска степен по администрация и управление и магистърски по математика, философия и икономика и управление. Преподава по е-бизнес, учеща организация и организационни мрежи. Изследва и публикува в области като: иновации, информационни и комуникационни

Структура на курса

Курсът предлага оригинално обучение за придобиване на умения за преподаване на новия задължителен учебен предмет за 3 и 4 клас „Компютърно моделиране“. С помощта на популярната сред децата компютърна игра Майнкрафт се развива тяхната дигитална грамотност, алгоритмично мислене и способност за моделиране на познати обекти, процеси и явления. Използва се визуална среда за блоково програмиране, чрез която децата надграждат любимата си игра с много повече функционалности, а съществуващите „светове“, разработени от други деца, студенти и други играчи дават възможност за безкрайни междупредметни връзки с Човекът и природата, Човекът и обществото, Математика, Технологии и предприемачество и останалите предмети. Използваме специалната образователна версия на Майнкрафт, която дава възможност за създаване на компютърни модели в защитена среда, достъпна само от ученици и учители.

Обучението е частично-присъствено, като дистанционната му част дава възможност за запознаване със специална облачна услуга, която дава може да се използва за планиране и провеждане на цялостното обучение на учениците по новия предмет с подкрепящи видео-уроци за работа в клас и за самоподготовка на учениците, както и готови програми и модели по темите от утвърденото учебно съдържание. Учителите, преминали обучението и училищата абонирали се за облачната услуга ще получат пълен комплект електронни ресурси, необходими за пълноценното покриване на държавните образователни стандарти по тази нова учебна дисциплина.

Майнкрафт се използва от години в началните, средните и висшите училища по различни страни в света като дава огромна мотивация да децата да учат, така както са свикнали като по-малки – играейки. Обучението дава минималната необходима подготовка на учителите да разбират (и при желание да играят) играта, както и какви въпроси и задачи да поставят на учениците, така че те да придобият, формират, развият необходимите знания, умения и отношения по ключови области на компетентности – създаване на алгоритми, разбиране на логика и откриване на грешки в чужд код, създаване на видео с анимация и други.

Пример: Много деца, а и възрастни, обичат да намират път в лабиринти. Чрез постепенно усложняващи се задачи децата могат да накарат човечето в Майнкрафт да открие изхода в лабиринт или дори да построи случаен лабиринт.

Обучението е базирано на Системата Слойд, въведена във Финландия още през 1865 г. от Уно Сигнеус – скандинавският Ян Коменски. Той демонстрира, че заниманията със занаятчийски дейности в училище се оказват полезни не само за професионалното ориентиране на децата, но и за цялостното им когнитивно развитие. Обектите за изработка от децата най-често са играчки или елемeнти от бита. Ние предлагаме изработването на електронни игри от страна на децата или направо превръщането на ученето и компютърното моделиране в игра.

Присъствените занятия се провеждат в лабораторията по облачни технологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, намираща се в сградата на Стопански факултет бл. 3 зала 317.

Присъствената част на курса е 2 дни. Обучението е 16 часа присъствено и 16 часа дистанционно.

Ако желаете обучение във вашия град е нужна минимално събрана група 20 човека.