Информационна сигурност и реакция при инциденти

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 59 лв.

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
Георги Апостолов
Георги Апостолов
Георги Апостолов (Фондация „Приложни изследвания и комуникации“) е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година. По професия Георги Апостолов е журналист с над 15 годишна практика като редактор и кореспондент в БТА, главен редактор на български и чуждоезични медии. През последните години

По програма  „Опасности в интернет: предотвратяване и реакция при инциденти“ одобрена със заповед № РД 09-2790 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката.

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна сигурност, което да обединява както технологичните аспекти на сигурността при ползване на информационни и комуникационни платформи и приложения, така и принципите на дигитално-медийна грамотност и безопасно поведение в онлайн среда, които намаляват рисковете от инциденти, пробиви, онлайн тормоз, фишинг и други заплахи във виртуална среда. Темата за информационна сигурност ще обхване рисковете за училищните интернет и компютърни мрежи, препоръчани програми и технологични решения за обезопасяване на мрежите и устройствата и въвеждането на правилник за компютърна сигурност в училище. Частта за дигитално-медийната грамотност ще обхване основните 18 компетентности по Европейската рамка за дигитални и медийни умения.