Обучителен курс с кредити за учители на тема „Облачна услуга Office 365“

Дата: Обучението ще се проведе на 13 май 2017 г. (събота) от 9.00 часа до 16.00 часа.

Място на провеждане: гр. София, Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – бул. Цариградско шосе 125, бл. 3; зала 317 – 3 етаж.

Списък с онлайн курсове

Това е списъкът с курсове, които се изучават в платформата.

Облачни технологии в образованието

Курсът представя съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение в училище…

Създаване на електронно учебно съдържание

В поредица от лекции в този курс ще се научите подробно как да създавате електронно…