Обучение с кредити за учители на тема „Облачни технологии – Офис 365“

Дата: 15 юли 2017 г. (събота) от 9.00 часа

Място на провеждане: гр. София, Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – бул. Цариградско шосе 125, бл. 3; зала 317 – 3 етаж.

Изисквания: Задължително е участниците в обучението да си носят лаптопи, на които да работят по време на практическите занимания.

Цена: 59 лв.

За допълнителна информация: Цветелина Рашкова, тел. 0878 75 50 31, имейл ts.rashkova@teacher.bg

Списък с онлайн курсове

Това е списъкът с курсове, които се изучават в платформата.

Облачни технологии в образованието

Курсът представя съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение в училище…

Създаване на електронно учебно съдържание

В поредица от лекции в този курс ще се научите подробно как да създавате електронно…